Familia ugaria direla akreditatuta daukatenek etxebizitza BATENTZAKO eskatu dezakete hobaria, etxebizitzaren balio katastrala gehienez 180.000 eurokoa baldin bada eta baldintza hauek betetzen badituzte:

  • Etxebizitza familia ugariaren ohiko bizitokia izan behar du eta familiako kideek bertan erroldatuta egon behar dute.
  • Familiako inor ez da izan behar beste ondasun higiezin baten jabe.

Hiru hobari-mota

Aplikatuko diren hobariak hauek izango dira:

  • 3 seme-alaba dituzten familiei %52,50eko hobaria aplikatuko zaie.
  • 4 seme-alaba dituzten familiak: %63ko hobaria aplikatuko zaie.
  • 5 seme-alaba edo gehiago dituzten familiak: %73,50eko hobaria aplikatuko zaie.

Eskaera nola egin

Hobariaren eskaera egiteko, udal-bulegoetara jo behar da otsailaren 26a baino lehen, ordutegi honen barruan: 8:30etik 14:30era, astelehenetik ostiralera.

Bertan emango zaien instantzia bete beharko dute interesatuek (beheko estekatik ere deskargatu daiteke) eta udal-bulegoetan aurkeztu dokumentazio honekin batera:

  • Familia ugariaren txartela.
  • Ondasun Higiezinaren gaineko Zergaren azken ordainagiria ordaindu izana akreditatzen duen agiria.
  • Zinpeko aitorpena, adieraziz familiako inor ez dela beste ondasun higiezin baten jabe.

Hobariaren eskaera urtero aurkeztu behar da.