Udalak jakinarazi nahi du itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan dragatze-lanak egiteari buruz erabakitzea ez dela bere eskumena, baizik-eta Eusko Jaurlaritzako Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzarena. Nolanahi ere, Udalak bat egiten du herritarrek azaldutako kezkarekin eta dagoeneko harremanetan dago bai Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzarekin eta bai Itsasertzetako Zerbitzu Probintzialarekin, gaia ahalik eta egokien bideratzeko.

Itsasertzetako Zerbitzu Probintzialak esan du Portu Zuzendaritzari baimena eman diola bokalearen hondartza aldean ere draga-lanak egiteko, betiere hortik ateratako hondarra ez badu kanpora eramaten eta berriro Orioko hondartza-sistemari itzultzen badio.

Udalak gertuko segimendua egingo dio gaiari.

domeinua21