Lehen egun hauetan albisteak, oharrak eta agendako edukiak erakusten dituzte, eta pixkanaka, bestelako eduki batzuk ere gehituko dira: garraio publikoaren ordutegiak, eduki turistikoak, herriko intzidentziak… Herriko martxaren berri izan nahi duenak beste bide hau ere izango du aurrerantzean.

Paneletan ez da publizitaterik erakutsiko eta, salbuespenak salbuespen, Udalaren informazioa da bide horretatik zabalduko dena.