Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du asteartean, apirilak 30

4.- Onartzea, egoki bada, baldintza-orri administratibo partikularrak, honako bi finka urbanoak besterentzeko: Orioko 3. Hirigintza-jarduerako eremuko (AIU3) –Hondartza– UE3.2 exekuzio-unitateko birpartzelazio-proiektuaren emaitzaren finken zerrendako 2B2 eta 2B3 erreferentziadun finka urbanoak.

5.- Onartzea, egoki bada, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Orioko Udalaren arteko hitzarmena, mendekotasuneko laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten herritarrek jasotzen duten zaintzaren kalitatearen jarraipena egiteko aldiro-aldiro.

6.- Onartzea, egoki bada, 2019rako plantilla organikoaren eta lanpostu-zerrendaren aldaketa.

7.- Onartzea, egoki bada, Orioko herriko jaiegunaren proposamena 2020rako.

8.- Eskariak eta galderak.