Orioko udalaren erantzukizun zibila/ondarearen asegurua, ondasunetan izandako kalteen gaineko asegurua eta ekipo elektronikoen asegurua kontratatzeko iragarkia

ZERBITZUAK

IREKIA

OHIKOA

ORIOKO UDALA

IDAZKARITZA

2017-10-19 13:05

2017-10-19 13:05

Administrazio baldintzak

Baldintza teknikoak

2017-11-03 12:08

2017-11-09 12:08