elhuyar itzaultzaile automatikoaren logoa Itzulpen
automatikoa:
ES FR EN CA GL

Ezgaitasunak

Ezgaitasunen kalifikazioa

Udalak, informazioa eman, inprimakiak eta dokumentazioa jaso ondoren txostena egin eta Diputaziora bidaltzen du, bertan balora eta ebatzi dezaten.


Ezgaituentzako aparkaleku txartela

Abenduaren 5eko 256/2000 Dekretua kontutan hartuz, Udaletxeko Gizarte Zerbitzua txartela eskuratzeko eskaeraz arduratzen da.


Ezgaituentzako laguntza teknikoak

Laguntza hauek Gizartekintzak gestionatzen ditu eta helburu jakin bat dute: ezintasunen bat edo elbarritasunen bat duten pertsonei laguntza ematea, errazago ibil daitezen herrian edo etxean. Subentzioa gisa ematen dira laguntza hauek.


Osasun eta botika laguntza

Baldintzak: minusbaliatua izatea eta Gizarte Segurantzaren osasun prestaziorako eskubiderik ez izatea.


Mugikortasun eta garraio gastuak konpentsatzeko subsidioa

Aldizkako dirulaguntzak, garraio publikoa erabiltzea galerazten duten minusbaliotasunak direla eta, garraio pribatua erabiltzeagatik sortutako diferentziak konpentsatzeko dira laguntza hauek.