2024 - Zergak:Borondatezko epea
Ibilgailuen gaineko zerga Martxoaren 1etik apirilaren 30era.
Ondasun Higiezinen Zerga Maiatzaren 13tik ekainaren 28ra
Jarduera Ekonomikoen Zerga Urriaren 1etik azaroaren 8ra
Finken barruan ibilgailuak espaloietan zehar sartzea eta auto-taxien lizentzia urteko mantenimendua Urriaren 1etik azaroaren 8ra
Etxe-laguntza eta alokairuak Likidatutako hilabete bakoitzaren ondorengo hilaren 1etik aste bete
Udal erabilera publikoko lurrak okupatzea, mahai, mahaitxoak, aulkiak eta antzeko instalazioak erabiliz Urriaren 1etik azaroaren 8ra
2024 - Zergak: Ura eta estolderia
Lehen hiruhilekoa (urtarrila-otsaila-martxoa) Martxoaren 18tik apirilaren 19ra
Bigarren hiruhilekoa (apirila-maiatza-ekaina) Ekainaren 17tik uztailaren 29ra
Hirugarren hiruhilekoa (uztaila-abuztua-iraila) Irailaren 16tik urriaren 18ra
Laugarren hiruhilekoa (urria-azaroa-abendua) Abenduaren 16tik 2025eko urtarrilaren 17ra
2024 - Zergak: Azokako postuak
Lehen hiruhilekoa (urtarrila-otsaila-martxoa) Otsailaren 16tik martxoaren 27ra
Bigarren hiruhilekoa (apirila-maiatza-ekaina) Maiatzaren 13tik ekainaren 28ra
Hirugarren hiruhilekoa (uztaila-abuztua-iraila) Abuztuaren 16tik irailaren 30era
Laugarren hiruhilekoa (urria-azaroa-abendua) Azaroaren 15etik abenduaren 30era

Arautegia

Errolda fiskalak, non ordaindu beharreko kuotak eta hauek finkatzen dituzten zergako elementuak ezartzen baitira, jendaurrean ikusgai jarriko dira udaletxeko bulegoetan dagozkien kobrantza-epeak hasi baino hamabost egun lehenagotik eta hamabost laneguneko epez.

Kuotak eta gainerako zerga-elementuak, dagozkien erregistroetan alta ematerik suposatzen ez dutenez gero baizik eta subjektu pasibo bakoitzari banaka jakinarazi zaion egitate zergagarri bati dagozkionez gero, kolektiboki jakinaraziak izango dira, Zergen Foru Arau Orokorreko 98.3 artikuluan aurreikusitakoaren babespean.

Errolden erakustaldi publikoen aurka birjarpeneko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, erakustaldi publikoko epearen azken egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean.

Azaldutako egutegi fiskal honen iragarkiak kobrantza-iragarkiaren zeregina ere beteko du. Kobrantza ondoko zehaztapenen arabera egingo da:

  1. Ordaintzeko bitartekoak: Ordainketa egin daiteke udal-bulegoetan kreditu-txartelarekin, ordainketa-pasabidearen bitartez, edo internet bitartez hemen. Era berean, subjektu pasiboei igorritako barra-kodea duen dokumentuaren bidez ordaindu ahal izango da xede horretarako egokitutako diru-kutxatan
  2. Ordaintzeko lekuak: Ordainketa-dokumentuan agertzen diren diru-etxe lankideetan.
  3. Borondatez ordaintzeko denboraldi gisa seinalatutako epeak igarotakoan, zorrak premiazko prozeduraren bidez ordainaraziko dira, eta ondoko gainkargu hauek sorraraziko dituzte:
  • Baldin eta sartu gabeko tributu-zorra premiatzeko probidentzia zordunari jakinarazi baino lehen ordaindu bada, gainkargu exekutiboa %5ekoa izango da.
  • Baldin eta diru-sarrera premiatzeko probidentziaren notifikazioa jaso ondoren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorreko 61.5 artikuluan ezarritako epea igaro baino lehen egiten bada, ordaindu beharreko premiamenduzko gainkargua %15ekoa izango da.
  • Epe hori igaroz gero, exiji daitekeen premiamenduzko gainkargua %20koa izango da; berandutzako interesak eta, kasua hala bada, gertatutako prozesu-kostuak aplikatuko dira.

Eta hala ageriko egiten da, herritar guztiak jakinaren gainean egon daitezen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuko 18. artikuluak xedatzen duena betez.