2022 - ZergakBorondatezko epea
Ibilgailuen gaineko zerga Martxoaren 1etik apirilaren 29ra
Ondasun Higiezinen Zerga Maiatzaren 16tik ekainaren 30era
Jarduera Ekonomikoen Zerga Urriaren 3tik azaroaren 11ra
Finken barruan ibilgailuak espaloietan zehar sartzea eta auto-taxien lizentzia urteko mantenimendua Urriaren 3tik azaroaren 11ra
Etxe-laguntza eta alokairuak Likidatutako hilabete bakoitzaren ondorengo hilaren 1etik aste bete
Udal erabilera publikoko lurrak okupatzea, mahai, mahaitxoak, aulkiak eta antzeko instalazioak erabiliz Urriaren 3tik azaroaren 11ra
2022 - Zergak: Azokako postuak
Lehen hiruhilekoa (urtarrila-otsaila-martxoa) Otsailaren 15etik martxoaren 30era
Bigarren hiruhilekoa (apirila-maiatza-ekaina) Maiatzaren 16tik ekainaren 30era
Hirugarren hiruhilekoa (uztaila-abuztua-iraila) Abuztuaren 16tik irailaren 30era
Laugarren hiruhilekoa (urria-azaroa-abendua) Azaroaren 15etik abenduaren 30era

Arautegia

Errolda fiskalak, non ordaindu beharreko kuotak eta hauek finkatzen dituzten zergako elementuak ezartzen baitira, jendaurrean ikusgai jarriko dira udaletxeko bulegoetan dagozkien kobrantza-epeak hasi baino hamabost egun lehenagotik eta hamabost laneguneko epez.

Kuotak eta gainerako zerga-elementuak, dagozkien erregistroetan alta ematerik suposatzen ez dutenez gero baizik eta subjektu pasibo bakoitzari banaka jakinarazi zaion egitate zergagarri bati dagozkionez gero, kolektiboki jakinaraziak izango dira, Zergen Foru Arau Orokorreko 98.3 artikuluan aurreikusitakoaren babespean.

Errolden erakustaldi publikoen aurka birjarpeneko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, erakustaldi publikoko epearen azken egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean.

Azaldutako egutegi fiskal honen iragarkiak kobrantza iragarkiaren zeregina ere beteko du. Kobrantza ondorengo zehaztapenen arabera egingo da:

  1. Ordaintzeko bitartekoak: Ordainketa egin daiteke udal bulegoetan kreditu txartelarekin, ordainketa-pasabidearen bitartez, edo internet bitartez hemen. Era berean, subjektu pasiboei igorritako barra-kodea duen dokumentuaren bidez ordaindu ahal izango da xede horretarako egokitutako diru-kutxatan
  2. Ordaintzeko lekuak: Ordainketa-dokumentuan agertzen diren diru etxe lankideetan.
  3. Borondatez ordaintzeko denboraldi gisa seinalatutako epeak igarotakoan, zorrak premiazko prozeduraren bidez ordainaraziko dira, eta ondoko gainkargu hauek sorraraziko dituzte:
  • Baldin eta sartu gabeko tributu zorra premiatzeko probidentzia zordunari jakinarazi baino lehen ordaindu bada, gainkargu exekutiboa ehuneko bostekoa izango da.
  • Baldin tea diru sarrera premiatzeko probidentziaren notifikazioa jaso ondoren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorreko 61.5 artikuluan ezarritako epea igaro baino lehen egiten bada, ordaindu beharreko premiamenduzko gainkargua ehuneko hamabostekoa izango da.
  • Epe hori igaroz gero, exiji daitekeen premiamenduzko gainkargua ehuneko hogeikoa izango da; berandutzako interesak eta, kasua hala bada, gertatutako prozesu-kostuak aplikatuko dira.

Eta hala ageriko egiten da, herritar guztiak jakinaren gainean egon daitezen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuko 18. artikuluak xedatzen duena betez.