Momentuan ez dago jendaurrean espedienterik irekita.

2023/03/13 2023/04/26

Ordenantza honen xedea da Orioko udalerrian dauden etxebizitzetarako irisgarritasuna sustatzea.

Irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen legeriak, aldi berean, desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunerako eskubidea berresten du eta haien desabantailak eta zailtasunak prebenitzeko eta konpentsatzeko ekintza positiboko neurrien premia onartzen du. Aldi berean, botere publikoak eta, oro har, gizartea premiatzen ditu erabaki egokiak hartzera, besteak beste, irisgarritasuna modu eraginkor eta errealean ahalbidetzeko eta bermatzeko zentzu zabalean (hiri-ingurunea, espazio publikoak eta eraikinak barne).

Kontsultatu hemen ordenantzaren testua, PDF formatuan:

Etxebizitzetarako irisgarritasuna sustatzeko udal-ordenantza (PDF)

2023/01/19 2023/03/31

Orioko Udalak 2022ko abenduaren 22ko udalbatzarrean eman zion lehen onarpena Orioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari, eta orain jendaurren dago herritarrek oharrak eta alegazioak aurkezteko.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra osatzen duten dokumentuak, euskaraz

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra osatzen duten dokumentuak, gaztelaniaz

Planoak

Jendaurreko aurkezpena

2022/04/20 2022/05/04

Azken hamarraldi honetan gero eta jende gehiago aritzen da surfean, batez ere udako denboraldian. Hori dela eta, kirol-modalitate hau aukera ekonomiko nahiz turistikoa bilakatu da eta, horretxegatik, Orioko hondartzan surf-ikastaroak bideratzen dituen sektorea arautzeko premia ikusi du Udalak.

Hemen kontsultatu dezakezu araudi honen testua:

2022/01/26 2022/03/08

Orioko Udalak 2022ko urtarrilaren 25ean argitaratu zuen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ondoko ordenantza honen lehen onarpenaren iragarkia: Orioko aparkalekuak erregulatzeko udal-ordenantza.

Hemen kontsultatu dezakezu udal-ordenantza honen testua:

2021/05/13 2021/06/23

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua arautzen duen udal-araudiari 2021eko apirilaren 29an eman zion lehen onarpena udalbatzarrak. Lehen onarpenaren iragarkia 2021eko maiatzaren 12an argitaratu da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta, beraz, espedientea jendaurrean egongo da, 30 lanegunez, 2021eko maiatzaren 13tik ekainaren 23ra bitartean.

Udal-araudiaren testua hemen kontsultatu daiteke: