orio.eus webgunearen eta bertako edukien jabetza intelektualaren eskubideak Orioko Udalarenak dira, ez bada espresuki kontrakorik adierazten. Webgunea erabilgarri jartzeak ez du esan nahi, inolaz ere, erabiltzaileei inolako erabilera-baimenik edo eskubiderik ematen zaienik eduki horien gainean; horien titulartasuna edo jabetza Udalarena da.

Orioko Udalak eskubide osoa du webguneko edukiak, konfigurazioa edo itxura aldatu eta eguneratzeko, nahi duenean eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe.

Guztiz debekatuta dago webgunean edozein motatako aldaketarik egitea, Udalak aldez aurretik baimendu gabe. Inork aldaketaren bat egiten badu, Udalak ez du bere gain hartuko inolako erantzukizunik. Ondorioz, ez Udalak eta ez haren ordezkariek, profesionalek edo langileek ez dute beren gain hartuko inolako erantzukizunik webgunearen erabiltzaileek bertako informazio edo edukiak erabiltzeagatik sortu daitezkeen kalteengatik.

Webgunearen erabiltzaileak behartuta daude webgunea indarrean dauden lege eta arauen arabera erabiltzera eta, obligazio hori betetzen ez badute, Udalaren edota hirugarren pertsonen aurrean erantzun beharko dute sortu daitezkeen kalte-galerengatik.

Webgune honetako informazioa baimenik gabe erabiltzen bada eta Udalaren jabetza intelektualaren eskubideetan kalteak sortzen badira, Orioko Udalak legez dagozkion neurriak hartuko ditu.