2019/11/28

GAI-ZERRENDA:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2019ko urriaren 31ko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 7/2019 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 8/2019 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

4.- Baliogabetu eta bertan behera uztea, egoki bada, 1/2019 zenbakidun konpromiso-kredituen espedientea.

5.- Onartzea, egoki bada, 2/2019 zenbakidun konpromiso-kredituen espedientea.

6.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2020ko aurrekontu orokorra eta aurrekontuaren exekuzioari buruzko udal-araua.

7.- Onartzea, egoki bada, Udalaren 2020rako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda.

8.- Onartzea, egoki bada, honako bi finka urbanoak besterentzeko adjudikazioa: Orioko 3. Hirigintza-jarduerako eremuko (AIU3) –Hondartza– UE3.2 exekuzio-unitateko birpartzelazio-proiektuaren emaitzaren finken zerrendako 2B2 eta 2B3 erreferentziadun finka urbanoak.

9.- Onartzea, egoki bada, lankidetza hitzarmena, Eusko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Orioko Udalaren artean izenpetu beharrekoa. Gaia: Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen sustapena Orioko udalerrian, “Munto” izeneko 8. sektorean.

10.- Atxikitzea, egoki bada, Gipuzkoako Lurralde Historikoko haur eta gazteen sustapenerako erakundearteko sareari, Gaztematikari.

11.- Eskariak eta galderak.