1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2020ko urtarrilaren 29ko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Otsailaren 17ko 64/2020 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretuak 2/20 zenbakidun kreditu-aldaketa onartzen du, kreditua txertatzeko modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, udal-kanpineko 2020ko tarifak biribiltzeko proposamena.

4.- Onartzea, egoki bada, udal-liburutegiko arduradunaren lanaldia gehitzea.

5.- Onartzea, egoki bada, udal-kanpineko langile finko etendun batzuen lanbide-kategoria eta ordainsari-maila aldatzea.

6.- Eskariak eta galderak.