2020/04/30

 

GAI-ZERRENDA

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2020ko otsailaren 27ko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 3/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 4/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

4.- Onartzea, egoki bada, 2020ko Udal Aurrekontu Propioaren kreditu ez erabilgarriak.

5.- Onartzea, egoki bada, Orioko Musika Eskolan egindako ikasketen tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzea, 2020-2021 ikasturteari dagokionez.

6.- Onartzea, egoki bada, Orion 2020-2023 urteetarako turismo-plana garatzeko enkarguaren adjudikazioa.

7.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Udalak Ortzaika auzoan eta Hondartza eremuan autopista azpian dituen autokarabana-guneen erabilera arautzen duen udal-ordenantzari.

8.- Eskariak eta galderak.