1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2020ko maiatzaren 28ko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Gai honen berri ematea: aurrekontuaren exekuzioaren egoera 2020ko lehen hiruhilekoan.

3.- Onartzea, egoki bada, 1/2020 zenbakidun konpromiso-kreditua.

4.- Onartzea, egoki bada, finka honen salerosketa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari: Orioko Arau Subsidiarioetako “Munto” 8. sektoreko exekuzio-unitatea birpartzelatzeko proiektuaren ondoriozko partzelen zerrendako “P.R./2” erreferentziadun finka urbanoa.

5.- Onartzea, egoki bada, Orioko herriko plan energetikoa.

6.- Eskariak eta galderak.