2020/07/30

 

GAI-ZERRENDA

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, Udalbatzarraren 2020ko ekainaren 25eko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Alkatearen 2020ko uztailaren 24ko 346 zenbakidun dekretuaren berri ematea.

3.- Behin betikoz onartzea, egoki bada, 2019ko udal-aurrekontuaren kontu orokorra.

4.- 2020 udal-aurrekontuaren lehen seihilekoaren exekuzioaren berri ematea.

5.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 6/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

6.- Onartzea, egoki bada, Udal Aurrekontu Propioaren 7/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriaren modalitatean.

7.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko ordenantza fiskaletako 2.7 atalaren aldaketari, zirkoei dagokien azpiatalean.

8.- Eskariak eta galderak.