2020/10/29

 

GAI-ZERRENDA

1.- 2020ko ekitaldi ekonomikoari dagokion udal-aurrekontuaren lehen bederatzi hilabeteen exekuzioaren berri ematea.

2.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 8/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 9/2020 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

4.- Bertan behera uztea, egoki bada, 2020ko udal-aurrekontu propioaren kreditu ez erabilgarri batzuk.

5.- Onartzea, egoki bada, AGITAX Gipuzkoako Taxi Elkarteak bidalitako 2021erako taxi-tarifa urbanoak.

6.- Onartzea, egoki bada, Musika Eskolako tarifen hobari-proposamena 2020-2021 ikasturterako.

7.- Eskariak eta galderak.