2020/11/26

 

GAI-ZERRENDA

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2020ko irailaren 24ko eta urriaren 29ko ohiko bilkuretako akten zirriborroak.

2.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2021eko aurrekontu orokorra eta aurrekontuaren exekuzioari buruzko udal-araua.

3.- Onartzea, egoki bada, Udalaren 2021 urterako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda.

4.- Onartzea, egoki bada, EH BILDU udal talde politikoak aurkeztutako mozioa, Udal finantzaketarako Foru Funtsari eta Zorpetzeari buruzkoa.

5.- Eskariak eta galderak.