2021/10/28

 

GAI-ZERRENDA

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2021eko martxoaren 25eko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 10/2021 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren (Alokabide SAren bitartez) eta Orioko Udalaren artean izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmena, etxebizitza hutsak mobilizatzeari buruzkoa, eta alkateari ahalmena ematea, egoki bada, lankidetza-hitzarmen hori izenpetzeko Orioko Udalaren izenean.

4.- Eskariak eta galderak.