2021/11/25

 

GAI-ZERRENDA

1.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, pertsonen eta ibilgailuen zirkulazioaren eta bide urbanoen erabileraren alderdi batzuk arautzen dituen udal-ordenantzari.

2.- Dagozkion erabakiak hartzea, egoki bada, Arrantzale kaleko bidegorria hondartzako bidegorriarekin lotzeko proiektuari buruz.

3.- 2021eko udal-aurrekontuaren hirugarren hiruhilekoaren exekuzioaren berri ematea.

4.- 2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion ordaintzeko batez besteko epearen berri ematea.

5.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 11/2021 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

6.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 12/2021 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

7.- Onartzea, egoki bada, 1/2021 zenbakidun konpromiso-kreditua.

8.- Onartzea, egoki bada, 2/2021 zenbakidun konpromiso-kreditua.

9.- Berrestea, egoki bada, 2021eko azaroaren 5eko 540 zenbakidun alkate-dekretua.

10.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2022ko aurrekontu orokorra eta aurrekontuaren exekuzioari buruzko udal-araua.

11.- Onartzea, egoki bada, Udalaren 2022 urterako plantilla organikoa.

12.- Onartzea, egoki bada, EH BILDU udal-talde politikoak aurkeztutako mozioa, interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzkoa.

13.- Eskariak eta galderak.