2021/12/30

GAI-ZERRENDA

1.- Berrestea, egoki bada, 2021eko abenduaren 21eko 627 zenbakidun alkate-dekretua.

2.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko aparkalekuak erregulatzeko udal-ordenantzari.

3.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko udalerriko bide publikoetan trakzio mekanikodun ibilgailuak aparkatzeko tasa arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketari.

4.- Behin-behineko onarpena ematea, egoki bada, Orioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntualari. Aldaketa puntuala Dike-Kofradia eremu urbanistiko ez-jarraituei dagokie eta Dikeko Kontzertazio Batzordeak sustatu du

5.- Eskariak eta galderak.