2022/01/27

 

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 1/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

2.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 2/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

3.- Onartzea, egoki bada, 2021-2023ko dirulaguntzen plan estrategikoa.

4.- Onartzea, egoki bada, 2021-2023ko inbertsio-plana.

5.- Onartzea, egoki bada, udal-langileen ordainsarien 2022rako igoera eta kargua dedikazio osoarekin edo partzialarekin betetzen duten udal-korporaziokideen ordainsarien igoera.

6.- Onartzea, egoki bada, Orioko Biziberritze Plana.

7.- Onartzea, egoki bada, baldintza administratiboen eta baldintza teknikoen agiriak, Orioko udal-kanpinean aisialdiko igerilekua eta ur-parkea eraikitzeko obrak kontratatzeko prozedura ireki sinplifikatu bidez.

8.- Eskariak eta galderak.