2022/02/25

 

GAI-ZERRENDA

1.- 2021eko 4. hiruhileko berankortasun-txostenaren berri ematea.

2.- Abenduaren 30eko 667/2021 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretuak 13/21 zenbakidun kreditu-aldaketa onartzen du, kreditua transferitzeko modalitatean.

3.- Otsailaren 18ko 50/2022 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretuak 3/22 zenbakidun kreditu-aldaketa onartzen du, kreditua txertatzeko modalitatean.

4.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 4/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean.

5.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 5/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriaren modalitatean.

6.- Onartzea, egoki bada, izaera urbanoko lursailen balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziara egokituta.

7.- Onartzea, egoki bada, baldintza administratiboen eta baldintza teknikoen agiriak, Orioko udalerrian ibilgailuen aparkamendua arautzeko eta ekipamendua hornitzeko zerbitzua prozedura ireki bidez kontratatzeko.

8.- Onartzea, egoki bada, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Orioko Udalaren arteko hitzarmena, etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko.

9.- Eskariak eta galderak.