2022/03/31

GAI-ZERRENDA
1.- Onartzea, egoki bada, aldi baterako lan-poltsak kudeatzeko araudiaren aldaketa.

2.- Erabakitzea, egoki bada, Orioko udal-kanpinean aisialdiko igerilekua eta ur-parkea eraikitzeko obren kontratazioa prozedura ireki sinplifikatu bidez.

3.- Behin betiko onarpena ematea, egoki bada, Orioko aparkalekuak erregulatzeko udal-ordenantzari.

4.- Onartzea, egoki bada, Orioko euskara-plana 2022-2032 aldirako.

5.- Otsailaren 25eko 83/2022 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretuak erabakiak hartzen ditu udal-funtzionario baten diziplina-espedienteari buruz.

6.- Eskariak eta galderak.