2023/07/27

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2023ko uztailaren 5eko ezohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2.- Lehen onarpena ematea, egoki bada udal-aurrekontu propioaren 6/2023 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditua transferitzeko modalitatean egina dago. 

3.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, udal aurrekontu propioaren 7/2023 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditu gehigarrien modalitatean egina dago.

4.- Onartzea, egoki bada, hizkuntza-eskubideen aurkako epaiaren aurrean aurkeztutako mozioa.

5.- Eskariak eta galderak.