2023/10/26

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, 2023ko irailaren 28ko udalbatzarraren ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.

2.- 2023ko udal-aurrekontuaren hirugarren hiruhilekoaren exekuzioaren berri ematea.

3.- 2023ko hirugarren hiruhilekoari dagokion ordaintzeko batez besteko epearen berri ematea.

4.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 8/2023 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditua transferitzeko modalitatean egina dago.

5.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 9/2023 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari. Espedientea kreditu gehigarriaren modalitatean egina dago.

6.- Onartzea, egoki bada, Taxiaren Gipuzkoako Elkarteak aurkeztutako proposamena 2024ko auto-taxien hiri barruko tarifei buruz.

7.- Onartzea, egoki bada, ordainsarien igoera gehigarria 2023rako, Udaleko langileei dagokiena eta kargua dedikazio oso edo partzialean betetzen duten udalbatzako kideei dagokiena

8.- Onartzea, egoki bada, baldintza juridiko eta ekonomiko-administratiboen orriak eta baldintza teknikoen orriak, Orioko Antilla Hondartzako 2. zenbakidun eraikinaren okupazioaren kontzesio administratiboaren kontratazioa arautuko dutenak, bertan Udalak baimendutako ostalaritza-zerbitzuak emateko.

9.- Onartzea, egoki bada, UEMA Udalerri Euskaldunen  Mankomunitateak «Oldarraldiaren aurrean, euskararekin bat» lelopean aurkeztutako adierazpena.

10.- Eskariak eta galderak.