2023/11/29

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, 2023ko urriaren 26ko udalbatzarraren ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Orioko Udalak 2020an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren luzapena, Orioko udalerriko 8. sektorean, Munton, alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzea ahalbidetzeko.

3.- Onartzea, egoki bada, Orioko «Zaharren babeslekua» taberna-jatetxearen zerbitzua, garbiketa- eta mantentze-zerbitzua, prozedura ireki bidez kontratatzeko baldintza administratibo partikularren eta baldintza teknikoen agiriak.

4.- Berrestea, egoki bada, Orioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntualaren behin behineko onarpena. Aldaketa puntuala Dike-Kofradia eremu urbanistiko ez-jarraituei dagokie eta Dikeko Kontzertazio Batzordeak sustatu du

5.- Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren 2024ko aurrekontu orokorra eta aurrekontuaren exekuzioari buruzko udal-araua.

6.- Onartzea, egoki bada, Udalaren 2024 urterako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda.

7.- Onartzea, egoki bada, EAJ udal-taldeak aurkeztutako mozioa euskal zaintza eredu sendo, eraldatzaile, feminista eta komunitario baten aldekoa.

8.- Eskariak eta galderak.