2024/02/29

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, udal-langileen eta kargua dedikazio osoarekin edo partzialarekin betetzen duten udal-korporaziokideen ordainsarien %0,5eko igoera gehigarria, eragina 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera izango duena.

2.- Orioko Zaharren Babeslekua taberna-jatetxearen zerbitzua eta garbiketa eta mantentze-lana kontratatzeko espedientearen tramitazio-egoeraren berri ematea.

3.- Orioko Antilla hondartzako 2. zenbakidun eraikina okupatzeko kontzesio administratiboaren kontratazio-espedientearen tramitazio-egoeraren berri ematea.

4.- Eskariak eta galderak.