2024/06/27

GAI-ZERRENDA

1. Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren 2024ko maiatzaren 30eko ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.

2. Behin betikoz onartzea, egoki bada, 2023ko udal-aurrekontuaren kontu orokorra.

3. Lehen onarpena ematea, egoki bada, Txara eta Errezabal-Lertxundi bideak Orioko bide publikoen inbentarioan sartzeari.

4. Onartzea, egoki bada, «EUSKARAZ HOBETO! Orioko Udalaren erabilera-plana 2024-2027»an aurreikusitako jarraipen-batzordea eratzea eta batzordeko kideak izendatzea.

5. Eskariak eta galderak.