2022/12/22

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 12/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditua transferitzeko modalitatean

2.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 13/2022 zenbakidun kreditua aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean

3.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrari.

4.- Eskariak eta galderak.