2023/02/23

GAI-ZERRENDA

1.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, etxebizitzarako irisgarritasuna sustatzeko udal-ordenantzari.

2.- Eskariak eta galderak.