2023/03/29

GAI-ZERRENDA

  1. 2022ko 4. hiruhileko berankortasun-txostenaren berri ematea.
  2. Otsailaren 15eko 88/2023 alkate-dekretuaren berri ematea. Dekretuak 2/2023 zenbakidun kreditu-aldaketa onartzen du, kreditua txertatzeko modalitatean.
  3. Lehen onarpena ematea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 3/2023 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari, kreditua transferitzeko modalitatean.
  4. Lehen onarpena ematea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 4/2023 zenbakidun kreditua aldatzeko espedienteari, kreditu gehigarrien modalitatean.
  5. Lehen onarpena ematea, egoki bada, Udalaren erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizunak, atrakzioak edo jolas-guneak jartzeko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari.
  6. Lehen onarpena ematea, egoki bada, udal-kanpina erabiltzeko partzelak erreserbatu eta deuseztatzeko baldintzak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketari.
  7. Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Udal Musika Eskolako 2023-2024 ikasturteko ikasketen tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari.
  8. Onartzea, egoki bada, Orioko udalerrian kale-garbiketa zerbitzua kontratatzeko lehiaketaren baldintza administratibo partikularren eta baldintza teknikoen agiriak. Lehiaketa prozedura irekiz egingo da, ohiko tramitazioz eta araubide armonizatuari lotuta.
  9. Eskariak eta galderak.