Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du asteazkenean, uztailak 5

Bilkura udalbatzarraren aretoan egingo da, udaletxean. 19:30ean hasiko da, eta gai hauek aztertuko dira:

GAI-ZERRENDA

1.- Onartzea, egoki bada, 2023ko ekainaren 17ko udalbatza eratzeko bilkuraren akta.

2.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarraren ohiko bilkuren maiztasuna.

3.- Onartzea, egoki bada, alkatearen eta zinegotzien liberazioak eta dagozkien ordainsariak.

4.- Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena batzorde informatzaile iraunkorrak eratzeari buruz eta horien osaketari buruz.

5.- Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena udalbatzarreko kideen erregimen ekonomikoari buruz.

6.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarreko ordezkarien izendapena Udalak ordezkatuta egon behar duen organo kolegiatu guztietan.

7.- Alkateak hainbat izendapeni buruz hartutako erabakien berri ematea: alkateordeak, gobernu-batzarkideak, batzorde informatzaile iraunkorren buruak eta dagozkion delegazioak.

8.- Onartzea, egoki bada, kontratazio-espedienteen kontratazio-mahaiaren osaketa, kontratazio-organoa udalbatzarra denean.

9.- Onartzea, egoki bada, herriko jaia 2024. urterako.

10.- Eskariak eta galderak.