Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ostegunean, urtarrilak 25

Bilkura udalbatzarraren aretoan egingo da, udaletxean. 19:30ean hasiko da, eta gai hauek aztertuko dira:

1.- Onartzea, egoki bada, 2023ko azaroaren 29ko udalbatzarraren ezohiko bilkuraren aktaren zirriborroa eta 2023ko abenduaren 28ko udalbatzarraren ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, erredakzioan dagoen HAPOaren «2.1 Aita Lertxundi 48-50» eta 1.2 «Sotoak» azpieremurako hitzarmen urbanistikoa.

3.– Hutsik uztea, egoki bada, Orioko «Zaharren babeslekua» taberna-jatetxearen zerbitzua eta garbiketa- eta mantentze-zerbitzua adjudikatzeko lehiaketa.

4.- Onartzea, egoki bada, Orioko «Zaharren babeslekua» taberna-jatetxearen zerbitzua eta garbiketa- eta mantentze-zerbitzua prozedura ireki bidez kontratatzeko baldintza administratibo partikularrak eta baldintza teknikoak.

5.- Eskariak eta galderak.