Zabalik dago epea Ondasun Higiezinen Zergaren hobariak eskatzeko

Orioko Udalak Ondasun Higiezinen Zergari dagozkion bi hobari-mota onartu ditu aurten ere: bat familia ugarientzat, eta bestea energia berriztagarriko sistema homologatuak instalatuak dituzten ondasun higiezinetarako.

Interesatuek otsailaren 29a arteko epea dute hobari horiek eskatzeko.

Familia ugarientzako hobariak

Familia ugarientzako hobariaren eskaera urtero aurkeztu behar dute herritarrek. Alegia, iaz eskatu izanak ez du eskubiderik ematen aurten ere jasotzeko; berriro eskatu behar da.

Familia ugari direla akreditatuta daukatenek etxebizitza BATENTZAKO eskatu dezakete hobaria, baldintza hauek betetzen badituzte:

  • Etxebizitza familia ugariaren ohiko bizitokia izan behar du eta familiako kideek bertan erroldatuta egon behar dute.
  • Familiako inor ez da izan behar beste ondasun higiezin baten jabe.

Hobariak bi motatakoak dira:

  • Familia ugari berezientzako hobaria: %90
  • Familia ugari orokorrentzako hobaria: %50

Hobariaren eskaera egiteko, eskaera-orri bat bete beharko dute interesatuek eta udal-bulegoetan edo Udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu, dokumentazio honekin batera:

  • Familia ugariaren txartela.
  • Ondasun Higiezinaren gaineko Zergaren azken ordainagiria ordainduta dagoela akreditatzen duen agiria.
  • Zinpeko aitorpena, adieraziz familiako inor ez dela beste ondasun higiezin baten jabe.

Aurkeztu behar den eskaera-orriaren eredua + zinpeko aitorpena (euskaraz)

Aurkeztu behar den eskaera-orriaren eredua + zinpeko aitorpena (ele bitan)

Energia berriztagarriko sistema homologatuak instalatu dituztenentzako hobariak

Hobari hau jaso ahal izango dute energia berriztagarrien bidezko aprobetxamendu termiko edo elektrikoko sistemak dituzten ondasun higiezinek; instalazio horiek Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) bete beharko dute.

Eraikina Eraikuntzaren Kode Teknikoaren eta Energia Aurrezteko Araudiaren (CTE-DB-HE) arabera egina bada, ez da hobari hau aplikatuko.

Hobaria zergaren zenbatekoaren %40koa izango da.

Hobariaren eskaera egiteko, eskaera-orri bat bete beharko dute interesatuek eta udal-bulegoetan edo Udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu, dokumentazio honekin batera:

  • Ondasun Higiezinaren gaineko Zergaren azken ordainagiria ordainduta dagoela akreditatzen duen agiria.

Aurkeztu behar den eskaera-orriaren eredua (euskaraz)

Aurkeztu behar den eskaera-orriaren eredua (ele bietan)