2023/03/13 2023/04/26

Etxebizitzetarako irisgarritasuna sustatzeko udal-ordenantza

Ordenantza honen xedea da Orioko udalerrian dauden etxebizitzetarako irisgarritasuna sustatzea.

Irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen legeriak, aldi berean, desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunerako eskubidea berresten du eta haien desabantailak eta zailtasunak prebenitzeko eta konpentsatzeko ekintza positiboko neurrien premia onartzen du. Aldi berean, botere publikoak eta, oro har, gizartea premiatzen ditu erabaki egokiak hartzera, besteak beste, irisgarritasuna modu eraginkor eta errealean ahalbidetzeko eta bermatzeko zentzu zabalean (hiri-ingurunea, espazio publikoak eta eraikinak barne).

Kontsultatu hemen ordenantzaren testua, PDF formatuan:

Etxebizitzetarako irisgarritasuna sustatzeko udal-ordenantza (PDF)