Udalbatzarra bilduko da asteartean, ekainak 27

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ekainaren 27an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  1. – Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2006ko maiatzaren 30eko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
  2. – Onartzea, egoki bada, 2006ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 1/2006 zenbakidun espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
  3. – Onartzea, egoki bada, 2006ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 2/2006 zenbakidun espedientea, kredituen gehitze modalitatean.
  4. – Onartzea, egoki bada, ?Orioko Alde Zaharrean Oinezkoen Irisgarritasuna Hobetzeko Egitasmoaren Exekuzioa? -1. fasea-, OKANDI INGENIERIA, S.L.-k idatzia, kontrata bidezko exekuzioaren aurrekontua 1.301.396,41 eurotakoa duena (B.E.Z. barne).
  5. – Onartzea, egoki bada, ?Orioko Alde Zaharrean Oinezkoen Irisgarritasuna Hobetzeko Egitasmoaren Exekuzioa? -1. fasea- obrak kontratatzeko Klausula Administratibo Partikularren Plegua, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
  6. – Onartzea, egoki bada, Orioko A.I.U.3.-2 (Hondartza) dagoen eremuan izena.
  7. – Onartzea, egoki bada, Orioko Udaleko funtzionarioen lan baldintzen Akordio Arautzailea.
  8. – Onartzea, egoki bada, Orioko Udaleko lan-kontratuko pertsonalaren lan baldintzen Hitzarmen Kolektiboa.
  9. – ALAZNE GOENAGA MUXIKA-k aurkeztutako mozioa.
  10. – Eskariak eta galderak.