Udalbatzarra bilduko da asteartean, urtarrilak 31

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du urtarrilaren 31n, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  1. Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2005eko abenduaren 27ko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
  2. Onartzea, egoki bada, udal pertsonalaren nominetan % 3,7ko igoera aplikatzea, 2006ko urtarrilaren 1etik hasita.
  3. Onartzea, egoki bada, udaleko zenbait funtzionariori jardueraren plus igoera aplikatzea.
  4. Onartzea, egoki bada, udal bideen aire, lur eta lur-azpiaren aprobetxamendu berezia eta erabilera pribatua arautzen duen Ordenantza Fiskala.
  5. Onartzea, egoki bada, Orioko Toki-Alai, Zaldua-Ondozabal-Aramendi Poligonoaren U.A.U.2-an dauden eta udalaren jabegoko diren 14, 15, 16 eta 17 zenbakidun garajeen salmentaren jendaurreko enkantea arautuko duen Baldintza Ekonomiko-administratiboen Plegua, eta Alkatetza-Presidentetzari ahalmen zabala ematea salerosketaren eskritura publikoak sinatzeko, Orioko Udalaren izenean eta ordezkari gisa.
  6. Hartzea eta jasotzea, egoki bada, Orioko Hirigune Historikoa Eraberritzeko Plan Bereziari dagozkion Udalbatzarraren akordioak.
  7. Onartzea, egoki bada, hiri-bizitegi eremu finkatuetan lokalen erabilera etxebizitzara aldatzeko diren jardunak arautzen dituen Udal Ordenantzaren aldaketa.
  8. Eskariak eta galderak.