Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du apirilaren 6an, asteazkenarekin

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 19:00etan hasiko da.

Gai hauek aztertuko dira:

1.- Irakurri eta onartzea, egoki bada, udalbatzarraren honako bilkuretako akten zirriborroak: 2010eko maiatzaren 25eko eta urriaren 26ko ohiko bilkuretakoak eta 2010eko uztailaren 6ko eta urriaren 5eko ezohiko bilkuretakoak.

2.- Lehen onarpena ematea, egoki bada, Orioko Hiri Antolamenduko Plan Nagusiari. Plan Nagusia honako hauek idatzi dute: Manu Arruabarrena eta Santiago Pe