Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du martxoaren 24an, asteazkenarekin

Bilkura Udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 19:00etan hasiko da.

Gai hauek aztertuko dira:

  1. Irakurri eta onartzea, egoki bada, Udalbatzarrak 2010eko urtarrilaren 26an egindako ohiko bilkurako aktaren zirriborroa.
  2. Onartzea, egoki bada, baldintza administratibo partikularren orria, ?Orioko Arau Subsidiarioetako 8. sektorean ?Munto? kirol pistak egiteko proiektua? exekutatzeko obrak kontratatzeko, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, presako tramitazioz eta lehiaketa bidez.
  3. Onartzea, egoki bada, baldintza partikularren orria, Orioko Abaromendi 38, 40 eta 42 zenbakietan dauden zazpi merkataritzako lokal besterentzeko, lehiaketa publiko bidez.
  4. Onartzea, egoki bada, baldintza partikularren orria, Orioko udal planeamenduko arau subsidiarioetako 8. sektoreko ?Munto? exekuzio-unitatearen birpartzelazio-proiektutik eratorriko PR/1 partzelaren partaidetza indibisoa besterentzeko, lehiaketa publiko bidez.
  5. Onartzea, egoki bada, baldintza partikularren orria, Orioko Iturbide 11n dagoen merkataritzako lokal bat besterentzeko, lehiaketa publiko bidez.
  6. Eskatzea, egoki bada, Orioko udalerriko Oribarzar hondartzari baja ematea bainatzeko eremu gisa.
  7. Onartzea, egoki bada, Orioko Udalaren eta Gipuzkoako Donostia Kutxa kreditu-entitatearen artean sinatuko den euskararen erabilera areagotzeko hitzarmenaren testua eta alkateari ahalmena ematea hitzarmen hori sinatzeko.
  8. Izendatzea, egoki bada, kontseilari titular bat eta ordezko bat, Gipuzkoa Donostia Kutxaren Batzar Nagusian Ordizia, Urnieta, Segura eta Orio udal elkartuen ordezkari izateko.
  9. Onartzea, egoki bada, talde mistoko Karmele Belasko, Joseba Goiburu eta Leire Zinkunegi zinegotziek aurkeztutako mozioa, desagertu eta hilda agertu den Jon Anza Ortu