Udalbatzarrak ezohiko bilkura egingo du ostegunean, uztailak 4

Bilkura udalbatzarraren aretoan izango da, udaletxean, eta 20:00etan hasiko da. Gai hauek aztertuko dira:

1.- Onartzea, egoki bada, 2019ko ekainaren 15eko udalbatzarra eratzeko bilkuraren aktaren zirriborroa.

2.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarraren ohiko bilkuren maiztasuna.

3.- Onartzea, egoki bada, alkate eta zinegotzien liberazioak eta dagozkien ordainsariak.

4.- Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena batzorde informatzaile iraunkorrak eratzeari buruz eta horien osaketari buruz.

5.- Onartzea, egoki bada, alkatearen proposamena udalbatzarreko kideen erregimen ekonomikoari buruz.

6.- Onartzea, egoki bada, udalbatzarreko ordezkarien izendapena Udalak ordezkatuta egon behar duen organo kolegiatu guztietan.

7.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea hainbat izendapeni buruz: alkateordeak, gobernu batzarkideak, batzorde informatzaile iraunkorren buruak eta dagozkion delegazioak.

8.- Adjudikatzea, egoki bada, honako obra-kontratua, prozedura ireki sinplifikatu bidez: ORIOKO ARITZAGA KALEKO, ENDAIA KALEKO ETA HERRIKO PLAZAKO LURPEKO AZPIEGITURAK BERRITZEKO ETA BERRURBANIZAZIO-LANAK EGITEKO PROIEKTUA.

9.- Onartzea, egoki bada, kontratazio-espedienteen kontratazio-mahaiaren osaketa, kontratazio-organoa udalbatzarra denean.

10.- Eskariak eta galderak.