Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du ostegunean, urtarrilak 28

Bilkura udalbatzarraren aretoan egingo da, udaletxean, distantzia- eta segurtasun-neurriak zainduta. 19:30ean hasiko da, eta gai hauek aztertuko dira:

1.- Onartzea, egoki bada, udal-aurrekontu propioaren 1/2021 zenbakidun kreditu aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

2.- Onartzea, egoki bada, Kastore Gest, SL (Begi Bistan) enpresak ordaindu beharreko kanona, 2020. urteari dagokiona.

3.- Onartzea, egoki bada, udal-langileen ordainsarien 2021erako igoera eta kargua dedikazio osoarekin edo partzialarekin betetzen duten udal-korporaziokideen ordainsarien igoera.

4.- Berrestea, egoki bada, ahateen parkea mantentzearen arduradunak ematen dituen zerbitzuen baldintzak.

5.- Onartzea, egoki bada, Orioko Aritzaga-Endaia eta Herriko Plaza berrurbanizatzeko lanen proiektu aldatua.

6.- Onartzea, egoki bada, Ainara Munduate lehen alkateordearen dedikazio partzialaren portzentajea aldatzea.

7.- Eskariak eta galderak.