Zabalik dago epea, familia ugarien hobariak eskatzeko

Orioko Udalak, urtero bezala, hobariak edo bonifikazioak onartu ditu familia ugarientzat, Ondasun Higiezinen Zergari dagozkionak.

Interesatuek otsailaren 28a arteko epea dute hobari horiek eskatzeko udal-bulegoetan.

Familia ugaria direla akreditatuta daukatenek etxebizitza BATENTZAKO eskatu dezakete hobari edo bonifikazio hori, etxebizitzaren balio katastrala gehienez 180.000 eurokoa baldin bada eta baldintza hauek betetzen badituzte:

  • Etxebizitza familia ugariaren ohiko bizitokia izan behar du eta familiako kideek bertan erroldatuta egon behar dute.
  • Familia ugariko inork ezin du izan beste ondasun higiezin baten jabe.

Hiru hobari

Aplikatuko diren hobariak hauek izango dira:

  • 3 seme-alaba dituzten familiei %52,50eko hobaria aplikatuko zaie.
  • 4 seme-alaba dituzten familiak: %63ko hobaria aplikatuko zaie.
  • 5 seme-alaba edo gehiago dituzten familiak: %73,50eko hobaria aplikatuko zaie.

Eskaera nola egin

Hobariaren eskaera egiteko, udal-bulegoetara jo behar da otsailaren 28a baino lehen, honako ordutegian: 8:30etik 14:30era, astelehenetik ostiralera.

Bertan emango zaien instantzia bete beharko dute interesatuek eta udal-bulegoetan aurkeztu honako dokumentazioarekin batera:

  • Familia ugariaren txartela.
  • Ondasun Higiezinaren gaineko Zergaren azken ordainagiria ordaindu izana akreditatzen duen agiria.
  • Zinpeko aitorpena, adieraziz familiako inor ez dela beste ondasun higiezin baten jabe.

Hobariaren eskaera urtero aurkeztu behar da.

 

Aurkeztu behar den instantziaren eredua PDF formatuan

Zinpeko aitorpenaren eredua PDF formatuan