2017/09/20

Turismo, Merkataritza eta Ostalaritza departamenturako maila ertaineko teknikaria

ORIOKO UDALEKO FUN­TZIONARIOEN PLANTILLAN ­HUTSIK DAGOEN TURISMO, MERKATARITZA ETA OSTALARITZA DEPARTAMENTURAKO MAILA ERTAINEKO TEKNIKARIAREN PLAZA JABE­TZAN HORNI­TZEKO DEIALDI PUBLIKOA.

Behin betiko zerrenda eta lehen azterketarako deialdia (PDF)

 

Deialdiaren oinarriak

 

Lehen ariketaren emaitza eta azterketa berrikusteko epea. Iragarkia (PDF)

Lehen ariketaren erantzunen txantiloia (PDF)

Lehiaketa-oposizioa bete gabe geratzea. Ebazpena (PDF)

 

Deialdi honen xedea hau da: lehiaketa-oposizio sistema bidez Udal honetako fun­tzionarioen plantillan ­hutsik dagoen Turismo, Merkataritza eta Ostalaritza departamenturako maila ertaineko teknikariaren plaza bat jabe­tzan horni­tzea.
Plaza hori Administrazio Bereziko Eskalan, Zerbitzu Berezietako Azpieskalan, Eginkizun Bereziak motan eta A1/A2 Sailkapen Taldean kokatuta dago.
Lanpostuaren izaera eta uneko behar bereziak kontuan izanik zehaztuko du Udalak urtean urteko lan-jardunaldia.
Hautaketa prozesua gaindi­tzen duten izangaiek lan pol­tsa bat osatuko dute, lortutako puntuazio-ordenaren arabera. Lan pol­tsa hori Orioko Udalean lanpostu berdin edo antze­koetan sor­tzen diren aldi baterako beharrak estal­tzeko erabiliko da. Lan poltsa horren iraupena lau urtekoa izango da, plaza betetzen den egunetik kontatzen hasita.

 

DEIALDIA

EMAITZAK

Turismo, Merkataritza eta Ostalaritza departamenturako maila ertaineko teknikaria