Azkueko babes ofizialeko 16 etxebizitzen adjudikaziodunak aukeratzeko behin-behineko zerrenda: onartuak eta baztertuak

Udalak, apirilaren 28ko 125/2005 Alkate Dekretuaren bidez, onartu eta publiko egin du onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Azkue inguruko babes ofizialetako adjudikaziodunen aukeraketarako.

Segidan dator onartu berri den behin-behineko zerrenda.

ONARTUAK / ADMITIDOS

MUGIKORTASUN MURRITZEKO ELBARRITUEN KUPOA / CUPO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

1. Astigarraga Olaizola , Jos