Haize zakarrak

Gomendioak

  1. HERRITARRENTZAKO GOMENDIOAK

Hona hemen Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko
Zuzendaritzaren aholkuak haize zakarra dabilenerako, ondorio txarrik ez izateko
edo ahalik eta gehien murrizteko, eragindako herritarrentzat:

Prebentzioko neurriak:

? Ate, leiho eta toldoak itxi eta ondo tinkatu.

? Kendu lorontziak eta kalera eror daitezkeen gauza guztiak.

? Aldamio, garabi eta obrako beste elementuak tinkatu.

Kanpoan baldin bazaude:

? Urrundu erlaitz, murru, zuhaitz edo publizitate-hesietatik, eta kontuz ibili
egiten ari diren etxeen edo kolokan dauden eraikinen aurretik.

Bidaiatuz gero:

? Saiatu errepidez ez bidaiatzen, bestela, kontu handiz jokatu beti.

? Aurretik, jakinaren gainean egon zer-nolako eguraldia izango den zu
zoazen leku horretan edo pasako dituzun lekuetan.

Itsas ondoan bazabiltza:

? Urrundu hondartzatik eta haize handiaren eraginez sor daitezkeen marea
eta olatu handien kolpea jasotzen duten lekuetatik.

? Saiatu itsasontzirik ez erabiltzen eta berrikusi amarrak. Inola ere ez, ez
egin uretako kirolik.

Larrialdietan, deitu 112 zenbakira