Lorezaintza zerbitzua adjudikatzeko lehiaketa egingo du Udalak

Udalak lehiaketa publiko baten bidez adjudikatuko du herriko lorezaintza zerbitzua.

Lehiaketaren baldintza-plegua oriora.com-eko Kontratistaren Profila atalean deskarga daiteke:

http://www.oriora.com/Udala/Kontratistarenprofila/

Lehiaketan parte hartu nahi dutenek apirilaren 12a dute azken eguna beren proposamenak aurkezteko, baldintza-pleguan jasotako ereduen arabera.