Udalbatzarra bilduko da asteartean, abenduak 26

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du abenduaren 26an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  1. Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2006ko azaroaren 28ko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
  2. Onartzea, egoki bada, 2006ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen aurrekontu propioaren kredituen aldaketarako 5/2006 zenbakidun espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
  3. Onartzea, egoki bada, 2007ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen Aurrekontu Orokorra.
  4. Onartzea, egoki bada, 2007ko urteari dagokion Orioko Udalaren Plantilla Organikoa eta Lanpostu-zerrenda.
  5. Esleitzea, egoki bada, ?Orioko Bariko San Nikolas Elizaren ingurunea urbanizatzeko ? I. Fasea ?? obren kontratazioa.
  6. Onartzea, egoki bada, ?Orioko Bariko San Nikolas Elizaren ingurunea urbanizatzeko ? I. Fasea ?? obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, presazko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
  7. Baimentzea, egoki bada, Orioko Antilla Hondartzako 2 zenbakidun eraikinean Udalak baimendutako ostalaritza zerbitzuen ustiapen eskubideen lagapena hirugarren batzuei.
  8. Baimentzea, egoki bada, Orioko Udal Kiroldegiaren ?Karela? Kafetegi-tabernaren ustiapen eskubideen lagapena aldi baterako hirugarren batzuei.
  9. Eskariak eta galderak.