Udalbatzarra bilduko da asteartean, azaroak 28

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du azaroaren 28an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  1. Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2006ko irailaren 26ko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
  2. Onartzea, egoki bada, 2007ko urterako taxi zerbitzuaren hiriko tarifen igoera.
  3. Onartzea, egoki bada, 2006ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 4/2006 zenbakidun espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
  4. Onartzea, egoki bada, ?Orioko Bariko San Nikolas Elizaren ingurunea urbanizatzeko ? I. Fasea ?? obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
  5. Onartzea, egoki bada, Orioko udal etxebizitza tasatuen Ordenantza Arautzailea.
  6. Onartzea, egoki bada, Orioko udalerrian SENDIAN programaren ezarpenerako eta garapenerako protokoloaren ekintza, eta Alkatetzari ahalmen osoa ematea Orioko Udalaren izenean eta ordezkari gisa hitzarmena sinatzeko.
  7. Onartzea, egoki bada, Urola Kosta Udal Elkartearen eta Orioko Udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren testua, Eskolako Agenda 21 2006-2007 programa finantzatzeko eta Alkatetzari ahalmena ematea hitzarmena sinatzeko.
  8. Onartzea, egoki bada, Deklarazio Instituzionala, azaroaren 25ean Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna dela eta.
  9. Eskariak eta galderak.