Udalbatzarra bilduko da asteartean, irailak 26

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du irailaren 26an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

 1. Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2006ko uztailaren 26ko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
 2. Onartzea behin betiko, egoki bada, 2005eko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen Aurrekontuaren Kontu Orokorra.
 3. Onartzea, egoki bada, 2006ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 3/2006 zenbakidun espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
 4. Onartzea, egoki bada, Ordenantza Fiskalen aldaketa 2007ko urtarrilaren 1etik hasita.
 5. Onartzea, egoki bada, jendaurreko enkantean Orioko E.U.3.2.-ren H.J.E.3-ko ?Hondartza? eremuaren Birzatitzeko Proiektuaren 2B8 partzelaren partaidetza zatiezinaren (29,09356 %) salmenta.
 6. Onartzea, egoki bada, egoki bada, Orioko kirol dartsenan hiru eraikinen estrukturak egiteko obren exekuzioaren egitasmoaren aldaketa, eta kontrata bidez exekuzioaren aurrekontua 123.768,18 eurotakoa izanik (B.E.Z. barne).
 7. Esleitzea, egoki bada, ?Orioko Alde Zaharrean Oinezkoen Irisgarritasunaren Hobekuntza? -1. Fasea- obren kontratazioa.
 8. Onartzea, egoki bada, ?Orioko Bariko San Nikolas Elizaren ingurunea urbanizatzeko? obrak exekutatzeko Egitasmo Teknikoa, GESTIUR, S.L.-k idatzia, eta kontrata bidez exekuzioaren aurrekontua 577.683,62 eurotakoa izanik (B.E.Z. barne).
 9. Onartzea, egoki bada, ?Orioko Bariko San Nikolas Elizaren ingurunea urbanizatzeko? obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta lehiaketa bidez.
 10. Behin behineko onarpena, egoki bada, Orioko Udal Planeamenduaren Arau Subsidiarioen berrikuste eta egokitze txostenaren 4 Eremuaren ?Aita Lertxundi? fitxa urbanistikoaren aldaketa.
 11. Orioko Bake Epaitegiaren Bake Epaile titularraren eta ordezkoaren izendapenaren proposamena.
 12. Eskariak eta galderak.