Udalbatzarra bilduko da asteartean, otsailak 27

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du otsailaren 27an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

  1. – Irakurtzea eta onartzea, egoki bada, 2007ko urtarrilaren 30eko ohiko bilkuraren aktaren zirriborroa.
  2. – Onartzea, egoki bada, Motondoko Itxiturako eta inguruko zenbait lursailen salerosketa, eta Alkatetza-Presidentetzari ahalmen zabala ematea salerosketaren eskritura publikoa sinatzeko, Orioko Udalaren izenean eta ordezkari gisa.
  3. – Ahalmen zabala ematea, egoki bada, Udal honetako Alkatetza-Presidentetzari segregazioaren eskritura publikoa, obra berriaren deklarazioa, jabetza horizontalean zatitzea eta San Nikolas Kalea, 8 zenbakiko ?Enbil Enea- izeneko Komunitatearen azkentzea ematea, Orioko Udalaren izenean eta ordezkari gisa.
  4. – Ahalmen zabala ematea, egoki bada, Udal honetako Alkatetza-Presidentetzari Orioko Haur-eskolaren obra berriaren izendapenaren eskritura publikoa emateko.
  5. – Hartzea, egoki bada, Orioko Iturbide Kaleko 12 zenbakidun eraikinaren Jabekideen Komunitateak egindako eskaerari dagozkion udalbatzarraren akordioak.
  6. – Onartzea, egoki bada, Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B4 partzelan babes ofizialeko 36 etxebizitza exekutatzeko proiektua.
  7. – Onartzea, egoki bada, ?Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B4 partzelan proiektatutako babes ofizialeko 36 etxebizitzen exekuzio? obrak kontratatzeko Plegu Baldintza Administratibo Partikularrak, prozedura irekiz, ohiko tramitazioz eta adjudikatzeko modua lehiaketa bidez.
  8. – Aldatzea, egoki bada, Orioko A.I.U.3-ko -Hondartza- U.E.3.2.-ren ondoriozko 2B5 eta 2B6 partzeletan udal sustapeneko 39 erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuen adjudikaziorako Oinarri Arautzaileak.
  9. – Eskariak eta galderak.