Udalbatzarra bilduko da asteartean, urriak 26

Udalbatzarrak ohiko bilkura egingo du urriaren 26an, arratsaldeko zazpietan hasita, udaletxeko batzar aretoan.

Udalbatzarrak aztertuko dituen gaiak hauek dira:

 • Onartzea, egoki bada, 2004ko irailaren 28ko Udalbatzarraren ohiko bilkuraren akta.
 • Onartzea, egoki bada, Balea eta Abeslari kaleen urbanizazio lanak finantzatzeko partida plurianuala izendatzea.
 • Hasierako onarpena ematea, egoki bada, 2004ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 5/2004 zenbakidun espedienteari, kreditu gehigarrien modalitatean.
 • Hasierako onarpena ematea, egoki bada, 2004ko ekitaldi ekonomikoari dagokion Udal honen kredituen aldaketarako 6/2004 zenbakidun espedienteari, kreditu-transferentzia modalitatean.
 • Onartzea, egoki bada, AGITAX Gipuzkoako Taxien Elkarteak 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera ezartzeko proposatu dituen taxien salneurriak.
 • Onartzea, egoki bada, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izenpetu beharreko hitzarmena Udalaren Zuzenbide Publikoko sarrerak bide exekutiboan biltzeko.
 • Onartzea, egoki bada, Azurza Etxean gizarte zerbitzuak eta lagundutako etxebizitzak egokitzeko Eraberritze Proiektua.
 • Onartzea, egoki bada, Azurza Etxean gizarte zerbitzuak eta lagundutako etxebizitzak egokitzeko obrak kontratatzeko plegu Baldintza Ekonomiko-Administratibo Partikularrak, proiektu teknikoaren arabera, prozedura irekiaz, presazko tramitazioaz eta lehiaketa bidez.
 • Onartzea, egoki bada, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politika Sailburuordetzak egindako proposamena, Udalaren Euskara Planaren hainbat atalen erredakzioa aldatzeko.
 • Onartzea, egoki bada, Orioko Udal Talde Sozialistak aurkeztutako mozioa, 2004ko urriaren 16an Andoaingo Udaletxean jazotako gertaerei buruz.
 • Onartzea, egoki bada, Sahara Mendebaldeko Herriaren autodeterminaziorako Bake Planari buruz EAJ eta EA taldeek aurkeztutako mozioa.
 • Eskaerak eta galderak.